ὀλιγόπιστος (oligopistos)

da ὀλίγος e πίστις
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: G3640
aggettivo

1) di poca fede, che si fida troppo poco

ὀλιγόπιστε: voc. sing. masc.
ὀλιγόπιστοι: voc. pl. masc.

gente di pochezza fede: 2
o gente di pochezza fede: 2
uomo di pochezza fede: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω