ὀνομάζω (onomazô)

da ὄνομα
TDNT - 5: 282,694
Numero Strong: G3687
verbo

1) chiamare
   1a) chiamare, pronunciare, fare menzione del nome
   1b) nominare
      1b1) dare un nome a
      1b2) essere chiamato
         1b2a) portare il nome di una persona o cosa
   1c) pronunciare il nome di una persona o cosa

ὀνομάζειν: att. pres. inf.
ὀνομαζέσθω: 3sing. pass. pres. imptv.
ὀνομάζεται: 3sing. pass. pres. ind.
ὀνομαζόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ὀνομαζομένου: pass. pres. ptc. gen. sing. neut.
ὀνομάζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ὠνόμασεν: 3sing. att. aor. ind.
ὠνομάσθη: 3sing. pass. aor. ind.

chiamare: 2
dare nominare: 1
invocare: 1
nominare: 2
non tradotto: 1
portare nominare: 1
prendere nominare: 1
pronunziare: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω