ὄνομα (onoma)

da una presunta parola derivata dalla radice di γινώσκω (vedi ὀνίνημι)
TDNT - 5: 242,694
Numero Strong: G3686
sostantivo neutro

1) nome: universalmente di nomi propri
2) il nome è usato per tutto quello che il nome incorpora, tutti i pensieri e i sentimenti creati nella mente quando il nome è menzionato, sentito, ricordato, cioè per il proprio grado, autorità, interesse, piacere, comando, eccellenze, atti eccetera
3) persone valutate per il nome
4) la causa o ragione nominate: per questa causa, perché soffre come cristiano, per questo motivo
+ ἐπιτίθημι: cognome
+ καλέω: chiamato

ὄνομα: acc. sing., nom. sing.
ὄνομά: acc. sing.
ὀνόματα: acc. pl., nom. pl.
ὀνόματά: nom. pl.
ὀνοματί, ὀνόματι, ὀνόματί: dat. sing.
ὀνόματος, ὀνόματός: gen. sing.
ὀνομάτων: gen. pl.

(+αὐτός) chiamare: 2
(+ὁ αὐτός) chiamare: 1
(+) nominare: 10
(+) quello: 1
(+ὀλίγος) alcuno: 1
(+εἰς) come: 2
(+εἰς) perché essere: 1
(+εἰμί) chiamare: 1
(+ὅς) chiamare: 2
(+καλέω) di nominare: 1
(+κατά) a uno a uno: 1
(+οὗ ὁ) dire: 1
chiamare: 9
di nominare: 23
di persona: 1
fama: 2
nominare: 165
non tradotto: 4
uno nominare: 2
Totale: 230

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω