ὀπτάνομαι (optanomai)

una forma prolungata (voce media) del verbo primario (voce media) optomai, che è usato per questa parola in certi tempi, e tutte e due come alternativa di ὁράω
TDNT - 5: 315,706
Numero Strong: G3700
verbo

1) guardare, vedere
2) permettersi di essere visto, apparire

ὀπτανόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.

fare vedere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω