ὀπτασία (optasia)

da una presunta parola derivata da ὀπτάνομαι
TDNT - 5: 372,706
Numero Strong: G3701
sostantivo femminile

1) l'atto di farsi vedere
2) una vista, una visione, un'apparenza a qualcuno se addormentato o sveglio

ὀπτασίᾳ: dat. sing.
ὀπτασίαν: acc. sing.
ὀπτασίας: acc. pl.

uno visione: 2
visione: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω