ὀργή (orgê)

da ὀρέγομαι
TDNT - 5: 382,716
Numero Strong: G3709
sostantivo femminile

1) rabbia, la disposizione o il carattere naturale
2) movimento o agitazione dell'anima, impulso, desiderio, qualsiasi emozione violenta, ma soprattutto di rabbia
3) rabbia, collera, indignazione
4) rabbia esibita in punizione, così è usata per la punizione stessa
   4a) di punizioni inflitte da magistrati

ὀργή, ὀργὴ: nom. sing.
ὀργῇ: dat. sing.
ὀργήν, ὀργὴν: acc. sing.
ὀργῆς: gen. sing.

(+) ardere: 2
di ira: 2
giorno: 1
indignare: 1
ira: 28
punire: 1
uno giustificare punire: 1
Totale: 36

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω