ὀρθοποδέω (orthopodeô)

da una parola composta da ὀρθός e πούς
TDNT - 5: 451,727
Numero Strong: G3716
verbo

1) camminare diritto
2) metaforicamente agire giustamente, con rettitudine

ὀρθοποδοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.

camminare rettezza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω