πούς (pous)

una parola primaria
TDNT - 6: 624,925
Numero Strong: G4228
sostantivo maschile

1) un piede, sia di uomini che di animali
   1a) spesso nell'oriente, uno che mette il suo piede sul vinto
   1b) di discepoli che ascoltano l'istruzione del loro maestro, si dice che sono ai suoi piedi
+ ὑποπόδιον: sgabello

πόδα: acc. sing.
πόδας: acc. pl.
πόδες: nom. pl.
ποδός: gen. sing.
ποδῶν: gen. pl.
ποσὶν, ποσίν: dat. pl.
πούς: nom. sing.

(+βῆμα) uno palmo: 1
(+ὁ αὐτός) loro: 1
(+) piede: 4
(+ἐπί ὁ) davanti: 1
di piede: 1
non tradotto: 2
passare: 2
piede: 80
zampa: 1
Totale: 93

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω