ὅμιλος (homilos)

dalla radice di ὁμοῦ ed una parola derivata dall'alternativa di αἱρέομαι (con il significato una folla)
Numero Strong: G3658
sostantivo maschile

1) una moltitudine di uomini raggruppata insieme, una folla

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω