ὄρος (oros)

probabilmente dalla parola obsoleta oro (sorgere o "innalzarsi", forse simile a αἴρω, vedi ὄρνις)
TDNT - 5: 475,732
Numero Strong: G3735
sostantivo neutro

1) una montagna

ὄρει: dat. sing.
ὄρεσιν: dat. pl.
ὀρέων: gen. pl.
ὄρη: acc. pl., nom. pl.
ὄρος: acc. sing., nom. sing.
ὄρους: gen. sing.

(+) monte: 2
a monte: 1
montagna: 1
monte: 53
uno montagna: 2
uno monte: 4
Totale: 63

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω