ὄρθρος (orthros)

dalla stessa parola di ὄρος
Numero Strong: G3722
sostantivo maschile

1) lo spuntar del giorno, alba
2) all'alba, allo spuntar del giorno, presto di mattina

ὄρθρον: acc. sing.
ὄρθρου: gen. sing.

a albeggiare: 1
fare di giorno: 1
non tradotto: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω