ὑβρίζω (hubrizô)

da ὕβρις
TDNT - 8: 295,1200
Numero Strong: G5195
verbo

1) essere insolente, comportarsi insolentemente, offensivamente
2) agire insolentemente e vergognosamente verso qualcuno, trattare vergognosamente
3) di uno che ferisce un altro sparlando di lui

ὑβρίζεις: 2sing. att. pres. ind.
ὑβρίσαι: att. aor. inf.
ὕβρισαν: 3pl. att. aor. ind.
ὑβρισθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
ὑβρισθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.

maltrattare: 1
offendere: 1
oltraggiare: 2
subire oltraggiare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω