ὑβριστής (hubristês)

da ὑβρίζω
TDNT - 8: 295,1200
Numero Strong: G5197
sostantivo maschile

1) un uomo insolente
2) qualcuno che, innalzato dall'orgoglio, insulta o oltraggia con qualche altro atto vergognoso o sbagliato

ὑβριστάς: acc. pl.
ὑβριστήν: acc. sing.

insolentire: 1
uno violentare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω