ὑγιαίνω (hugiainô)

da ὑγιής
TDNT - 8: 308,1202
Numero Strong: G5198
verbo

1) essere sano, stare bene, essere di buona salute
2) metaforicamente
   2a) di cristiani le cui opinioni sono libere da qualsiasi errore
   2b) di qualcuno che ha ricevuto grazia ed è forte

ὑγιαίνειν: att. pres. inf.
ὑγιαίνοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ὑγιαίνοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ὑγιαίνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ὑγιαινόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ὑγιαινούσῃ: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
ὑγιαινούσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
ὑγιαίνουσιν: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ὑγιαίνωσιν: 3pl. att. pres. cong.

(+) sanare: 1
godere buono salutare: 1
guarire: 1
sanare: 8
sanare e salvare: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω