ὑμνέω (humneô)

da ὕμνος
TDNT - 8: 489,1225
Numero Strong: G5214
verbo

1) cantare la lode di, cantare inni a
2) cantare un inno, cantare
   2a) canto di inni pasquali; erano i Salmi 113-118 e 136, che gli ebrei chiamavano il "Allel grande"

ὑμνήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ὑμνήσω: 1sing. att. fut. ind.
ὕμνουν: 3pl. att. impf. ind.

cantare inno: 2
cantare lodare: 1
dopo che cantare inno: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω