ὑπόλειμμα (hupoleimma)

da ὑπέρ + λείπω
TDNT - 4: 194,523
Numero Strong: G2640
sostantivo neutro

1) resto

ὑπόλειμμα: nom. sing.

restare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω