λείπω (leipô)

una radice
Numero Strong: G3007
verbo

1) lasciare, dimenticare, abbandonare, essere dimenticato
   1a) attardare, essere inferiore
   1b) essere bisognoso di, mancare di
2) mancare, fallire
+ ἐν: mancare

λείπει: 3sing. att. pres. ind.
λείπεται: 3sing. med. pres. ind.
λείπῃ: 3sing. att. pres. cong.
λειπόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
λείποντα: att. pres. ptc. acc. pl. neut.

che rimanere da fare: 1
mancare: 5
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω