ὑπόστασις (hupostasis)

da una parola composta da ὑπό e ἵστημι
TDNT - 8: 572,1237
Numero Strong: G5287
sostantivo femminile

1) fondamento
   1a) una cosa messa sotto, sottostruttura, fondamento
2) quello che ha un fondamento, che è fermo
   2a) quello che una vera esistenza
      2a1) una sostanza, essere vero
   2b) la qualità sostanziale, natura, di una persona o cosa
   2c) la costanza di mente, fermezza, coraggio, decisione
      2c1) fiducia, fiducia ferma, assicurazione

ὑποστάσει: dat. sing.
ὑποστάσεως: gen. sing.
ὑπόστασις: nom. sing.

(+) fidare: 1
(+) sicurezza: 1
certezza: 1
essenza: 1
fidare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω