ὑπερήφανος (huperêfanos)

da ὑπέρ e φαίνω
TDNT - 8: 525,1231
Numero Strong: G5244
aggettivo

1) mostrarsi sopra gli altri, vistoso sopra gli altri, preminente
2) con una stima gonfia dei propri mezzi o meriti, che disprezza gli altri o addirittura li tratta altezzosamente

ὑπερήφανοι: nom. pl. masc.
ὑπερηφάνοις: dat. pl. masc.
ὑπερηφάνους: acc. pl. masc.

a superbire: 2
quello che superbire: 1
superbire: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω