ὑπεραίρομαι (huperairomai)

voce media da ὑπέρ e αἴρω
Numero Strong: G5229
verbo

1) alzare o elevare sopra qualcosa
2) alzarsi, essere esaltato, essere altezzoso
3) comportarsi arrogantemente, comportarsi insolentemente verso qualcuno

ὑπεραιρόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ὑπεραίρωμαι: 1sing. pass. pres. cong.

avere a insuperbire: 1
innalzare: 1
insuperbire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω