ὑπερβάλλω (huperballô)

da ὑπέρ e βάλλω
TDNT - 8: 520,1230
Numero Strong: G5235
verbo

1) superare gettando, gettare sopra o oltre una cosa
2) trascendere, superare, eccedere, eccellere

ὑπερβαίνειν: att. pres. inf.
ὑπερβάλλον: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
ὑπερβάλλουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
ὑπερβαλλούσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.

(+μέγεθος) immensità: 1
immensità: 1
sorpassare: 1
sovrabbondare: 1
tanto superiorità: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω