ὑπερηφανία (huperêfania)

da ὑπερήφανος
TDNT - 8: 525,1231
Numero Strong: G5243
sostantivo femminile

1) orgoglio, altezzosità, arroganza
2) il carattere di qualcuno che, con una stima gonfia dei suoi poteri o meriti, disprezza gli altri e addirittura li tratta con insolenza

ὑπερηφανία: nom. sing.

superbire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω