ὑπερπερισσεύω (huperperisseuô)

da ὑπέρ e περισσεύω
TDNT - 6: 58,828
Numero Strong: G5248
verbo

1) abbondare oltre misura, abbondare molto
2) inondare, godere abbondantemente

ὑπερεπερίσσευσεν: 3sing. att. aor. ind.
ὑπερπερισσεύομαι: 1sing. pass. pres. ind.

sovrabbondare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω