ὑπερυψόω (huperupsoô)

da ὑπέρ e ὑψόω
TDNT - 8: 606,1241
Numero Strong: G5251
verbo

1) metaforicamente esaltare, innalzare al grado e potere più alto, elevare alla maestà suprema
2) magnificare molto
3) essere elevato con orgoglio, esaltato oltre misura
4) comportarsi nobilmente

ὑπερύψωσεν: 3sing. att. aor. ind.

avere sovranità innalzare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω