ὑψόω (hupsoô)

da ὕψος
TDNT - 8: 606,1241
Numero Strong: G5312
verbo

1) alzare in alto, esaltare
2) metaforicamente
   2a) elevare alla sommità di opulenza e prosperità
   2b) esaltare, elevare a dignità, onore e felicità

ὑψωθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ὑψωθῆναι: pass. aor. inf.
ὑψωθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ὑψωθήσῃ: 2sing. pass. fut. ind.
ὑψωθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
ὑψωθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
ὑψῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ὑψώσει: 3sing. att. fut. ind.
ὕψωσεν: 3sing. att. aor. ind.
ὑψώσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ὑψώσητε: 2pl. att. aor. cong.

esaltare: 1
essere forse innalzare: 1
fare grandezza: 1
innalzare: 17
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω