ὑποδέομαι (hupodeomai)

da ὑπό e δέω
TDNT - 5: 310,702
Numero Strong: G5265
verbo

1) legare sotto
2) legare una cosa sotto sé stesso, indossare

ὑποδεδεμένους: med. pf. ptc. acc. pl. masc.
ὑπόδησαι: 2sing. med. aor. imptv.
ὑποδησάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.

calzare: 1
mettere: 1
mettere come calzare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω