ὑποδείκνυμι (hupodeiknumi)

da ὑπό e δείκνυμι
Numero Strong: G5263
verbo

1) mostrare mettendo sotto (cioè davanti a) gli occhi
2) mostrare con parole e ragionamenti, cioè insegnare
3) mostrare rivelando cose future

ὑπέδειξα: 1sing. att. aor. ind.
ὑπέδειξεν: 3sing. att. aor. ind.
ὑποδείξω: 1sing. att. fut. ind.

insegnare a: 2
mostrare: 4
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω