ὑπογραμμός (hupogrammos)

da una parola composta da ὑπό e γράφω
TDNT - 1: 772,128
Numero Strong: G5261
sostantivo maschile

1) una scrittura da copiare, incluse tutte le lettere dell'alfabeto, data a principianti come aiuto per imparare
2) un esempio messo davanti a qualcuno

ὑπογραμμὸν: acc. sing.

uno esemplificare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω