ὑπολαμβάνω (hupolambanô)

da ὑπό e λαμβάνω
TDNT - 4: 15,495
Numero Strong: G5274
verbo

1) prendere per elevare, portare in alto
   1a) prendere e portare via
2) ricevere ospitalmente, accogliere
3) prendere
   3a) seguire un discorso, per rispondere o per discutere o per aggiungere a quello che un altro ha detto
4) prendere nella mente
   4a) presumere, supporre

ὑπέλαβεν: 3sing. att. aor. ind.
ὑπολαβὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ὑπολαμβάνειν: att. pres. inf.
ὑπολαμβάνετε: 2pl. att. pres. ind.
ὑπολαμβάνω: 1sing. att. pres. ind.

(+αὐτός) accogliere: 1
(+λέγω) rispondere: 1
accogliere: 1
ritenere: 1
supporre: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω