ὑπομένω (hupomenô)

da ὑπό e μένω
TDNT - 4: 581,581
Numero Strong: G5278
verbo

1) rimanere
   1a) rimanere dietro
2) rimanere cioè dimorare, non recedere o fuggire
   2a) conservare: nonostante sfortune e prove tenere ferma la propria fede in Cristo
   2b) sopportare, coraggiosamente e tranquillamente, i trattamenti malvagi

ὑπέμεινάν: 3pl. att. aor. ind.
ὑπεμείνατε: 2pl. att. aor. ind.
ὑπέμεινεν: 3sing. att. aor. ind.
ὑπομείναντας: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
ὑπομείνας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ὑπομεμενηκότα: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
ὑπομένει: 3sing. att. pres. ind.
ὑπομενεῖτε: 2pl. att. fut. ind.
ὑπομένετε: 2pl. att. pres. ind.
ὑπομένομεν: 1pl. att. pres. ind.
ὑπομένοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ὑπομένω: 1sing. att. pres. ind.

avere costanza: 1
pazientare: 1
perseverare: 3
rimanere: 2
soffrire pazientare: 1
sopportare: 6
sopportare pazientare: 2
sostenere: 1
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω