ὑπομονή (hupomonê)

da ὑπομένω
TDNT - 4: 581,581
Numero Strong: G5281
sostantivo femminile

1) perseveranza, costanza, persistenza
   1a) nel NT la caratteristica di un uomo che non devia dal suo scopo e dalla sua lealtà alla fede e pietà, neanche per prove e sofferenze più grandi
   1b) pazientemente, e con costanza
2) l'attendere pazientemente e con costanza
3) una perseveranza paziente e durevole

ὑπομονὴ: nom. sing.
ὑπομονῇ: dat. sing.
ὑπομονήν, ὑπομονὴν: acc. sing.
ὑπομονῆς: gen. sing.

costanza: 16
di costanza: 1
pazientare: 9
pazientare attesa: 1
perseverare: 3
sopportare: 1
uno pazientare: 1
Totale: 32

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω