ὑποπόδιον (hupopodion)

da una parola composta da ὑπό e πούς
Numero Strong: G5286
sostantivo neutro

1) uno sgabello
   1a) rendere qualcuno come uno sgabello dei propri piedi, cioè sottoporre, ridurre sotto il proprio potere
   1b) metaforicamente preso dalla pratica dei conquistatori che mettevano i loro piedi sui colli dei nemici conquistati
+ πούς: sgabello

ὑποπόδιον: acc. sing., nom. sing.
ὑποπόδιόν: acc. sing.

sgabello: 7
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω