ὑποστέλλω (hupostellô)

da ὑπό e στέλλομαι
TDNT - 7: 597,1074
Numero Strong: G5288
verbo

1) tirarsi indietro, indietreggiare, abbassare
   1a) tirarsi indietro: di una persona timida
2) ritirarsi, cioè essere timido, coprire
   2a) di quelli che a causa della timidezza esitano ad ammettere quello che credono
   2b) non essere disposto a parlare per la paura
   2c) non volere dichiarare, celare, dissimulare

ὑπεστειλάμην: 1sing. med. aor. ind.
ὑπέστελλεν: 3sing. att. impf. ind.
ὑποστείληται: 3sing. med. aor. cong.

nascondere: 1
ritirare: 1
tirare indietreggiare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω