ὑποστολή (hupostolê)

da ὑποστέλλω
TDNT - 7: 599,1074
Numero Strong: G5289
sostantivo femminile

1) la timidezza di uno che si tira indietro di nascosto, il tornare indietro

ὑποστολῆς: gen. sing.

di quello che tirare indietreggiare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω