ὑποτίθημι (hupotithêmi)

da ὑπό e τίθημι
Numero Strong: G5294
verbo

1) mettere sotto
2) metaforicamente provvedere, suggerire (provvedere dalle proprie risorse)

ὑπέθηκαν: 3pl. att. aor. ind.
ὑποτιθέμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.

esporre: 1
rischiare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω