ὑποτρέχω (hupotrechô)

da ὑπό e τρέχω (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: G5295
verbo

1) andare sotto
   1a) di navigatori
      1a1) andare inoltre un luogo sulla riva, e quindi in una posizione più alta
      1a2) andare sotto la protezione di

ὑποδραμόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.

passare rapidità sotto: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω