ὑστέρημα (husterêma)

da ὑστερέω
TDNT - 8: 592,1240
Numero Strong: G5303
sostantivo neutro

1) deficienza, quello che manca
2) per quanto riguarda proprietà e risorse, povertà, bisogno

ὑστέρημα, ὑστέρημά: acc. sing.
ὑστερήματα: acc. pl.
ὑστερήματος: gen. sing.

(+ὁ πρός ἐγώ) non rendere: 1
bisognare: 4
lacuna: 1
mancare: 1
necessitare: 1
vuotare: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω