ὑστέρησις (husterêsis)

da ὑστερέω
TDNT - 8: 592,1240
Numero Strong: G5304
sostantivo femminile

1) bisogno, povertà

ὑστερήσεως: gen. sing.
ὑστέρησιν: acc. sing.

bisognare: 1
povertà: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω