ὑψηλός (hupsêlos)

da ὕψος
Numero Strong: G5308
aggettivo

1) alto, elevato
   1a) esalato in alto
   1b) con un braccio sollevato, cioè con potere
2) metaforicamente eminente, elevato
   2a) in influenza ed onore
   2b) pensare a, cercare le cose alte (come onori e ricchezza), aspirare

ὑψηλὰ: acc. pl. neut.
ὑψηλοῖς: dat. pl. masc.
ὑψηλόν: acc. sing. neut.
ὑψηλὸν: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ὑψηλότερος: nom. sing. masc. comp.
ὑψηλοῦ: gen. sing. masc.

(+φρονέω) insuperbire: 1
(+λίαν) altezza: 1
altezza: 5
eccellere: 1
elevare a di sopra: 1
luogo altezza: 1
potenza: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω