ὕψιστος (hupsistos)

superlativo dalla radice di ὕψος
TDNT - 8: 614,1241
Numero Strong: G5310
aggettivo

1) più alto, in alto
   1a) di luogo: le regioni più alte
   1b) di grado: il Dio supremo

ὑψίστοις: dat. pl. neut. superl.
ὕψιστος: nom. sing. masc. superl.
ὑψίστου: gen. sing. masc. superl.

(+) altezza: 4
altezza: 1
di altezza: 4
luogo altezza: 4
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω