ὕψωμα (hupsôma)

da ὑψόω
TDNT - 8: 613,1241
Numero Strong: G5313
sostantivo neutro

1) cosa elevata, altezza
   1a) di spazio
   1b) struttura elevata cioè barriera, bastione, baluardo

ὕψωμα: acc. sing., nom. sing.

altezza: 1
non tradotto: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω