Ἀνδρέας (Andreas)

da ἀνήρ
Numero Strong: G406
nome maschile

Andrea = "virile"
1) Di Betsaida in Galilea, fratello di Simone Pietro, discepolo di Giovanni il battista, e dopo un apostolo di Cristo. Secondo la tradizione, fu crocifisso a Patra in Archaia.

Ἀνδρέᾳ: dat. sing.
Ἀνδρέαν: acc. sing.
Ἀνδρέας: nom. sing.
Ἀνδρέου: gen. sing.

Andrea: 11
di Andrea: 2
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω