Ἐπαφρόδιτος (Epafroditos)

da ἐπί (nel senso di affezionato a) ed Afrodite (Venere)
Numero Strong: G1891
nome maschile

Epafrodito = "bello"
1) un compagno di Paolo nel sul ministero

Ἐπαφρόδιτον: acc. sing.
Ἐπαφροδίτου: gen. sing.

Epafrodito: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω