Βέροια (Beroia)

forse una forma provinciale di una parola derivata da πέραν (Peroea, cioè la regione oltre la costa)
Numero Strong: G960
nome località

Berea = "ben annaffiato"
1) una città della Macedonia, vicina a Pella, ai piedi del monte Bermio

Βεροίᾳ: dat. sing.
Βέροιαν: acc. sing.

(+) Berea: 1
Berea: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω