Λυκαονία (Lukaonia)

forse remotamente da λύκος
Numero Strong: G3071
nome località

Licaonia = "terra di lupi"
1) una regione dell'Asia Minore, situata tra Pisidia, Cilicia, Cappadocia, Galazia e Frigia, le cui città principali erano Derba, Listra ed Iconio

Λυκαονίας: gen. sing.

Licaonia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω