Ματθάτ (Matthat)

probabilmente una forma abbreviata di Ματταθίας
Numero Strong: G3158
nome maschile

Mattat = "dono di Dio"
1) un figlio di Levi, nella genealogia di Cristo
2) nonno di Maria

Μαθθὰτ: gen. sing.

Mattat: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω