Μεσοποταμία (Mesopotamia)

da μέσος e ποταμός
Numero Strong: G3318
nome località

Mesopotamia = "tra due fiumi"
1) la pianura tra i due fiumi Tigri ed Eufrate

Μεσοποταμίᾳ: dat. sing.
Μεσοποταμίαν: acc. sing.

(+) Mesopotamia: 1
Mesopotamia: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω