Ναζωραῖος (Nazôraios)

da Ναζαρά
TDNT - 4: 874,625
Numero Strong: G3480
nome maschile

nazareno = "uno separato"
1) un abitante di Nazaret
2) un titolo dato a Gesù nel NT
3) un nome dato agli cristiani dagli ebrei Atti 24:5

Ναζωραῖον: acc. sing.
Ναζωραῖος: nom. sing.
Ναζωραίου: gen. sing.
Ναζωραίων: gen. pl.

(+) Nazaret: 2
Nazaret: 11
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω