Θεόφιλος (Theofilos)

da θεός e φίλος
Numero Strong: G2321
nome maschile

Teofilo = "amico di Dio"
1) la persona a cui Luca ha indirizzato il suo Vangelo ed il libro degli Atti

Θεόφιλε: voc. sing.

Teofilo: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω