Σαμαρίτης (Samaritês)

da Σαμάρεια
TDNT - 7: 88,999
Numero Strong: G4541
nome maschile

1) un samaritano
   1a) un abitante della città di Samaria
   1b) un abitante della regione di Samaria
I samaritani erano un popolo formato da israeliti e da popolazioni idolatre provenienti da Babilonia. Erano mal visti dagli ebrei, che non volevano contaminarsi con loro perché avevano conservato alcune pratiche pagane, pur rendendo culto all'unico Dio. Molti samaritani si convertirono al Cristianesimo Atti8:25.

Σαμαρῖται: nom. pl.
Σαμαρίταις: dat. pl.
Σαμαριτῶν: gen. pl.

(+) Samaria: 1
con Samaria: 1
di Samaria: 3
Samaria: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω